Zavádění interního E-learningového systému - SKVELE UCENI

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Během naší více jak dvacetileté praxe ve výrobních závodech jsme se vždy museli seznámit s interní dokumentací našich zákazníků. Obsahovaly právní formulace, cizí slova a především byly velmi rozsáhlé. Nebylo jednoduché je přečíst. Často jsme objevovala nejasná místa. Šli jsme do provozu a zeptali se. Nejenže nám nikdo neodpověděl, ale zjistili jsme, že realita je trochu odlišná...
Zkoušeli jsme posadit dělníky z výroby a nechat je přečíst text předpisu. Neudrželi svou pozornost déle, než po druhou stránku. I když byli požádáni, aby se na vše, čemu nerozumí, zeptali, neudělali to. U čtení trpěli a moc jsme je tímto úkolem nepotěšili. Obdobně na tom byli předáci, mistři...
E-learning školení
Ano, předpisy tvoří odborníci v kancelářích. Časem předpisů přibývá. Jelikož se s nimi ale denně nepracuje, realitě se vzdalují. Za nějakou dobu si žijí svým vlastním životem a v celé společnosti se hledá stěží někdo, kdo by předpisy dobře znal. A tento stav je více méně tolerován. Jak je to u Vás?

 E-learning školení
E-learning
Vaše KNOW-HOW
Zaznamenávejte Vaše know-how. Je to to nejdůležitější, co máte. Není to technologie, ale lidé a jejich znalosti a dovednosti. Ty si jednoduše nekoupíte. Važte si jich a zajistěte, aby znalosti neodcházely spolu s Vašimi pracovníky...
Standardizace
Tím, že podchytíte Vaše nejlepší postupy a předáte je ostatním jako závazné, si vytváříte Vaše standardy. Zajistíte tak stabilní výrobu, zvýšíte produktivitu, snížíte zmetkovitost a reklamace. A hlavně - bez standardizace
nejde optimalizovat.

Dostupnost všem
Aby Váš systém dobře fungoval, musí být informace dostupné všem, kteří je potřebují, na každém místě a v každém čase! Není to jen
o technickém vybavení, ale hlavně o dobré organizaci. Moderní technologie samy nic nevyřeší.
(Spíše naopak...)
Neplaťte statisíce
Využijte MS Office, pořiďte si iSpring Suite a zbytek je o organizaci práce. Pokud zavedete do každodenní praxe provádění záznamu know-how u všech klíčových pracovníků, systém bude stabilně fungovat bez dalších zásahů externích společností.
Knowledge
management

Nehledejte složitosti
Je běžné, že vše nové se považuje za problém, vyzdvihují se složitosti a možné komplikace.
Nižší počítačová gramotnost i u vedení společností spolu se zájmem externích firem dobře prodat své služby tomu jen napomáhá.
V jednoduchosti je síla!
Konkurenční výhoda
Obavy ze složitosti a vysokých nákladů brání masovému zavedení. To u nabízeného modelu vlastního e-learningu neplatí a pokud zavedete dnes, bude od zítřka Vaší konkurenční výhodou! Pomůže Vám odhalit slabá místa a plýtvání, zefektivní proces.
Řízení znalostí
je základním předpokladem dlouhodobé úspěšnosti Vaší společnosti. Nejenže zajišťuje zachování všech důležitých znalostí, ale umožňuje získávat a rychle předávat informace nové. A to je v dnešní době plné změn velmi významné.
Vzdělávací systém
Vytváření, sběr, uchování a předávání Vašich odborných znalostí je také předpokladem pro fungující systém vzdělávání ve Vaší společnosti. Školení o nových normách, bezpečnostních předpisech si dnes můžete ve formě e-learningu koupit a umístit do Vaší LMS.
email
Moderní programy a výhody e-learningu
MODERNÍ PROGRAMYE-LEARNING
MYŠLENKOVÉ MAPYNeomezený přístup
Data k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu.
VÝVOJOVÉ DIAGRAMYZvolte si své vlastní tempo výuky
a pracujete z počítače, tabletu, Androidu i iPhonu.
SLEDOVÁNÍ PROJEKTŮ
Výborná zapamatovatelnost
při použití videa, audia, fotky, grafy, diagramy.
ONLINE DOTAZNÍKY
Zahrňte více cílových skupin
Vytvoříte různé lekce, spojíte do modulů.
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
Dokonalý přehled o vzdělávání
Vyberete pracovníky a vytvoříte jim školící plán.
ÚPRAVA VIDEA
Jednoduché vytváření s iSpring
Pár kliknutí v PowerPointu a je to.
VIDEOKONFERENCE
Nástroje na ověřování znalostí
Doplníte test, výukový rozhovor, interakci.
TVORBA WEBU
Vždy aktuální
Velmi jednoduchá úprava i doplnění.
Email
Tvořit sami nebo zadat externí firmě?
EXTERNÍ FIRMAVLASTNÍ SYSTÉM
 ZÁVISLOSTANONE
 NÁROK NA ČASVELKÝMENŠÍ
 BEZPEČNOSTPŘEDÁNÍ DATKONTROLA DAT
 ZAPOJENÍVYBRANÉ OBLASTIVŠECHNY OBLASTI
 RIZIKAZÁVISLOST NA EXTERNÍ FIRMĚŽÁDNÁ
 FINANCEVELKÉNÍZKÉ
šipka
Jak jednoduše může fungovat Váš e-learning?
KROKPOSTUP
-Sběr podkladůPracovník (kdokoliv má počítač - technolog, pracovník přípravy výroby, mistr, předák) probere na pracovišti na místě postup, vyfotí, natočí video (mobilem), namaluje náčrtek. Tak, jak se běžně dělá.
-ZápisPracovník (pro náš příklad technolog) jde k sobě a zapíše do PowerPointu. Vloží fotku, video, popis, naskenovaný náčrtek. Stejně musí zaznamenat, tak proč ne v PowerPointu?
-Zapojení pracovištěTechnolog zápis vytiskne a odnese na pracoviště, kde jim pověsí na zeď. Dělníci postupují podle pokynu. Nemají s tím problém, protože řešili společně a popisu rozumí.
-KorekceJakmile se na pracovišti zjistí, že zde něco chybí, či není přesně zaznamenáno, doplní dělníci ihned na papír, který zde visí. Technolog se po určité době zastaví na pracovišti, podívá se na poznámky, nechá si event. vysvětlit a ve své kanceláři změní v PowerPointu.
-SchváleníTechnolog schválí, či předá ke schválení. Rozešle, vytiskne a předá na pracoviště jako oficiální pokyn.
Až sem je to práce, která se dnes a denně ve výrobě dělá. Jenže ne všude se pak rozhodnutí eviduje do přehledného systému interního know-how. A velmi výjimečně se zpracovává také do výukového systému.
-TestTechnolog v editoru jednoduše vytvoří několik kontrolních otázek s odpovědmi. Budou potřeba pro kontrolu znalostí u absolventů kurzů. Nikdo jiný je vymyslet nemůže. A zápis do editoru je stejně jednoduchý jako do Wordu. Ale nemusí zasílat a vysvětlovat odborné firmě, která tvoří e-learning.
-Tvorba lekceNěkolik kliknutí v menu iSpring v PowerPointu a výukový kurz je hotový. Stejně jednoduše exportujete do LMS (Vašeho výukového serveru).
-Plán školeníTutor - ten, kdo bude mít na starosti vzdělávání pracovníků zařadí kurzy do školících plánů jednotlivců i týmů. Každý pracovnít to okamžitě po přihlášení vidí.
-ŠkoleníPracovník absolvuje lekci kdykoliv a odkudkoliv. Může i přerušit, vyzkpušet autotesty a absolvovat tes závěrečný.
-AktualizaceA jakmile dojde ke změně v pokynu, technolog změní zápis v PowerPointu a několika kliknutími aktualizuje  i výukovou lekci.
-PřehledVedoucí má neustále přehled o stavu výuky každého pracovníka i týmu. Vrcholové vedení má aktuální přehled o stavu školení pracovišť i celého závodu.
kostenloser Unofficial WsX5 Counter!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky