Optimalizace společností TRANSTECH PRO, s.r.o. - SKVELE UCENI

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 Více jak 20 let pomáháme našim zákazníkůmaplikovat štíhlé myšlení a nástroje Lean Managementu v praxi,zapojovat všechny pracovníky do řízení a do každodenní optimalizaceformou týmové organizace práce, týmového řízení.Vytvořili jsme efektivní postupy, které bezpečně vedouk ozdravení firemního prostředí, zlepšení komunikace,k převzetí odpovědnosti aktivními a motivovanými pracovníky. 

Nejdůležitější částí Vaší společnosti
není technologie, majetek,
ale Vaši pracovníci.

Největšími odborníky jsou Vaši pracovníci, především dělníci,
kteří tvoří hodnoty pro zákazníka.
Dovolte jim plně uplatnit
jejich znalosti a dovednosti.
Věřte jim a nechte je rozhodovat.
Vytvořte týmové řízení práce,
předejte týmům kompetence
a podpořte je v jejich práci.
Zapojte pracovníky do řízení a rozhodování na svém pracovišti.
Zajistěte prostředí důvěry
a věcné komunikace.
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Celé desetiletí jsme budovali a řídili výrobní společnosti pro významné německé společnosti (Stabila, Wera Werk, SIKA).
Nasbírali jsem řadu praktických zkušeností ve všech oblastech řízení společnosti. Vyzkoušel jsem si různé nástroje řízení.

V roce 2003 jsem prováděli řadu analýz a zjistili, že se klade velký důraz na technologie a že zapojení výrobních dělníků
do řízení výroby je velmi nízké. Rozhodli jsme se proto toto spolu se svými zákazníky měnit!

V praxi jsme vícekrát zavedli týmovou organizaci řízení a propojili se stávajícím hierarchickým systémem.

Nejedná se jen o týmovou práci ve výrobě, ale týmy stále více řídí své pracoviště.

Střední management se stává pro týmy stále více službou, kterou si mohou vyžádat.

Vytvořili jsme si během naší dlouholeté práce postupy, které bezpečně vedou k ozdravení firemního prostředí,
k trvalému zapojení pracovníků do řízení společností, ke každodenní optimalizaci,
k převzetí odpovědnosti a k zaměření na zájmy a cíle společnosti.

Současný trend rozvoje řízení společností tyto naše snahy potvrzuje.
PROČ ZAVÁDÍME TÝMOVÉ ŘÍZENÍ?
Stávající problémy jsou v současné době běžnými způsoby těžko neřešitelné.
V době dynamických změn nejde věci naplánovat a ve výrobě nechat jen udělat.
Hlavně mladým lidem vadí v práci stres a manipulace, která může být jen skrytá.
Neexistuje super odborník, který by o všem rozhodoval. Musíme zapojit více lidí.
Dáme-li lidem pocit důležitosti a radosti z dobře odvedené práce, změníme vše.
Zvýší se jejich aktivita, výkonnost, sníží se zmetkovitost, náklady, zrychlí výroba.
Zlepší se komunikace, firemní prostředí, což pozitivní výsledky dále podpoří.
Je v takovém prostředí lze zavést štíhlé myšlení a nástroje Lean managementu.
VŽDY PROFITUJE VAŠE FIRMA!
HLAVNÍ BODY NAŠEHO POSTUPU
Optimalizace ozdravení společností
ANALÝZA SKUTEČNÉHO STAVU
Podívejme se na vše pravdivě a klidně, bez emocí. Naučme se dívat.

Klíčovou částí je zjištění, jak na tom v dané oblasti doopravdy jsme. Pohled by měl být jednotný.
A zde je nápomocná role třetí osoby, externího poradce. Je mnoho věcí, na které jste si "zvykli".
Něco se neřeší, protože je spojeno s velkými emocemi, stane se TABU.

Tato počáteční část projektů se přeskakuje, nebo podceňuje. Ale jak chcete zvolit strategii k úspěšnému dosažení cíle,
když nevíte, odkud vyrážíte? Jak chcete zvolit další cestu, když nevíte, kde stojíte?

Nabízíme Vám odborný nezávislý pohled s návrhem postupu řešení. Analýzy provádíme formou on-line dotazníků a rozhovorů. Součástí analýz je nejen prezentace, ale i společná diskuze o dalším postupu.

Více, jak dvacetiletá praxe v provozu českých a německých společností nám dovoluje
velmi rychle pochopit systém řízení a pracovní postupy, abychom využili všechny Vaše silné stránky.

Nehledejte složitá řešení, nejlepší jsou většinou ta nejjednodušší!
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
PŘEDPOKLADY ZAVEDENÍ ZMĚN
Pokud chcete úspěšně a trvale zavést týmové řízení tak, aby Vaši pracovníci přijali a stali se aktivními, přebírali odpovědnost,
řídili se cíli Vaší společnosti, podíleli se na každodenním zlepšování, je nutné vytvořit pro to vhodné předpoklady.
Největšími odborníky nejsou externí specialisté, ale Vaši pracovníci, Vaši dělníci, kteří tvoří hodnoty pro zákazníka.
Bez plného a skutečného zapojení všech Vašich pracovníků se problémy nevyřeší.

Nepodceňujte je, važte si jich, dejte jim jejich důležitost najevo.

Probírejte s nim vše, co se jich dotýká, vyslechněte včas jejich názory a správně je motivujte.
Tím Vám začnou pracovníci věřit, že změny myslíte vážně. Věřte, že se budete cítit lépe všichni.


Optimalizace ozdravení společností
NAROVNÁNÍ PŘEDSTAV
Abychom mohli komunikovat, musí každý vnímat vyslovené stejně. Existují slova a názory, které se hluboce zakořenily
a velmi ztěžují snahy o ozdravení a optimalizaci Vaší společnosti. Některé z těchto systémů přesvědčení uvádíme níže.
V naší české kotlině není horší slovo, než slovo PROBLÉM, VADA, ŠPATNĚ. Vůbec nemusí být náš, dokonce nemusíme ani vědět, čeho se konkrétně týká, a už nám z toho není dobře po těle. Nevnímáme kritiku naší práce jako pomoc,
ale jako zprávu o tom, že my jsme špatní. Pokud možno nevyslovovat, nehrabat se v něm a řešit neformálně...

Bude Vás mít Váš vedoucí rád, pokud budete neustále chodit s problémy k řešení? Poděkuje Vám,
pozbudí Vás formou mimořádné odměny? Nebo se Vám bude vyhýbat a ještě, než otevřete pusu spustí:
"Co se Vám zase nelíbí?" Ruku na srdce a odpovězte si sami.

Ale je to právě naopak. Problémy bychom měli aktivně vyhledávat a mít rádi.

PROBLÉM = PŘÍLEŽITOST KE ZLEPŠENÍ A K NAŠEMU RŮSTU

Objevovat problémy a hledat kořenové příčiny je základním nástrojem nepřetržité optimalizace. Poukazovat na problémy a navrhovat řešení se musí stát základním úkolem všech pracovníků. Špatné vnímání problémů, zamlčování nedostatků, falešná solidarita a přikrášlování je zásadním problémem, proč nemůžeme např. úspěšně aplikovat LEAN Management v praxi. Ale hurá! I tento problém je jen příležitostí k růstu a lze změnit.
                                                     PASIVNÍ ROLE DĚLNÍKA
Optimalizace ozdravení společností
Nejenom nevhodně nastavený systém řízení, špatná komunikace, či přístup šéfa znemožňuje optimalizaci, ale i pasivní přístup jednotlivých pracovníků. Tuto roli je nutné změnit u všech na aktivní. Lehce se to řekne, ale hůře realizuje.

Pasivní roli zvolilo mnoho lidí nejenom v práci, ale i v celém životě. Myslí si, že je bezpečnější a pohodlnější.
Myslí si, že do této role byli dotlačeni vnějšími okolnostmi, že nemají na výběr. V práci nekomunikují, nejsou aktivní.
Nikdo z nich není v pasivní roli opravdu šťastný, ale nevědí, jak z toho ven. A proč by ji měli měnit?
Důvody, proč tuto roli v práci zvolili, přeci přetrvávají. Někde je prostředí přímo "vězeňské".
Připadá Vám toto přirovnání drsné? Někdy ale sedí. A co "školský výukový a internátní systém"?

Podívejme se na to pohledem dělníků. Pokud byste neustále upozorňovali na to, že je něco špatně, tedy škodí firmě, a nic by se nestalo, nestali byste se časem také pasivními? Když se s tím, že nikoho Váš názor nezajímá, nesmíříte  a začnete „remcat“, nestanete se také problematickým pracovníkem? Je pak jen otázkou času, kdy odejdete.

Jeden z nejhorších pocitů pracovníka je nespravedlnost v jeho očích, se kterou nemůže nic udělat.
Ale pozor. Nespravedlnost vůči mně, vůči druhému, ale i vůči firmě!

Zjistili jsme, že se problematičtí pracovníci stanou často zdravým jádrem týmu,
který začne problémy na svém pracovišti řešit. Naopak někteří "bezproblémoví" pracovníci, kteří využívali neprůhlednou situaci a jen se vezli, sami odcházejí.

                                              ZAVÁDĚNÍ TÝMOVÉHO ŘÍZENÍ
Optimalizace ozdravení společností
Hluboký význam zavedení týmového řízení jako nástroje pro využití schopností a dovedností všech pracovníků,
pro jejich lepší zapojení do rozhodování, pro vytvoření prostředí věcné komunikace, kde se každý cítí důležitý,
kde se nedá uplatňovat zneužívání moci pro ego jednotlivých vedoucích, kde panuje důvěra a svoboda v práci.

Před provedením všem vysvětletet, aby dobře poznali a uvěřili Vašemu záměru.

Využijte vizualizaci, schůzky po pracovištích, neformální diskuze. Ať pracovníci slyší i od majitele.
Před zaváděním a v průběhu práce je nutné dbát o to, aby neexistoval

zásadní zdroj napětí, který vnáší do firemního prostředí stres.

Je důležité tento zdroj napětí včas objevit a řešit. Z praxe víme, že jakmile je již řešeno
zapojením pracovníků, kterých se týká, problém v očích pracovníků mizí.

Z tohoto důvodu provádíme vždy analýzu, jejíž součástí je i spokojenost pracovníků.
(Zde je vhodná role externího odborníka, který vidí podstatně více a lépe si získá důvěru pracovníků.)

Zažíváme, že většina problémů je způsobena nedostatkem informací. Tato nedorozumění se
ve zájemné komunikaci odstraňují. Každému se uleví a získá se i pozitivní náboj pro změny.
Problémy mohou být v oblasti prémiového řádu, nevhodného zaškolování, špatně stanovovaných cílech,
nemožnosti rychle řešit problémy pracovišť, problémy s vedoucím, nebo i kolegou v práci...

Je nutné věřit, projevit zájem, poslouchat a řešit.

Toť vše. Je to jednoduché.
OBLASTI OPTIMALIZACE
Při zavádění týmové práce řešíme s týmy některé klíčové oblasti, kterým říkáme hlavní pilíře.
Optimální fungování v těchto oblastech je také důležité pro to, aby přínos z týmového řízení byl co největší.
Naopak nefungování může veškeré snahy velmi zbrzdit, nebo i zastavit.

          1. Personální práce přímých nadřízených a v týmech.
          2. Řízení podle cílů.
          3. Dobře fungující prémiový systém, motivační systém.
          4. Evidence interních neshod.
          5. Agenda zlepšovacích návrhů, inovací.
          6. Záznam a předávání know-how, zaškolování, dokumentace.
          7. Štíhlé myšlení a Shop floor management.

Vnímejte vždy jako celek - Firemní prostředí. Neřešte jen tu oblast, kde jsou problémy největší.
Nejdůležitější částí každé společnosti jsou lidé.

O tom, jak úspěšná je Vaše společnost, rozhoduje to, jak dobře lidé na svých pozicích fungují.
Týká se všech pracovníků a všech pozic. Proto je tak důležitá personální práce.
Dělá ji u Vás každý přímý nadřízený, nebo personální oddělení s ředitelem?

Zkuste si odpovědět na několik otázek:

      • Jsou Vaši pracovníci na místech a v pohodě tak, aby mohli uplatnit své silné stránky?
      • Znáte silné stránky u všech pracovníků? Zná je jejich přímý nadřízený?
      • Podporuje pracovníky jejich přímý nadřízený? Zná jejich požadavky a přání?
      • Máte přehled o spokojenosti svých pracovníků?
      • Může personální práci vykonávat vedoucí u svých podřízených? Má k tomu kompetence?
      • Máte přehled o požadavcích každého pracoviště z hlediska plánovaného rozvoje?
      • Vybírají si pracovníci to, co by potřebovali proškolit?
      • Mají pracovníci včas informace, jaké úkoly je čekají a co budou k práci potřebovat?
      • Vyhodnocujete efektivitu každého vzdělávání? Jak?

Neexistuje stejný recept. Naopak je nutné brát z hlediska Vaší jedinečnosti.
Ale některé zásady jsou společné.
kostenloser Unofficial WsX5 Counter!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky